🤑 De peter & meter actie is terug! Voor elke persoon die je uitnodigt, ontvang je €10. Profiteer ervan . Meer informatie hier

Belgium
Néerlandais (be) be (Belgium)
Selecteer je taal
Selecteer je taal
Selecteer je taal
Selecteer je taal
Selecteer je taal

Nickel  > Guide >  API DSP2

 

API DSP2

 

De Europese richtlijn betalingsdiensten (PSD2) verplicht betalingsdienstaanbieders (PSP's) derde dienstverleners¹ toegang te verlenen tot de rekeningen van klanten die daarvoor toestemming geven. In de richtlijn worden twee oplossingen voorgesteld:

Een specifieke interface of het gebruik door derde dienstverleners van de interfaces die worden gebruikt voor authentificatie en communicatie met betalingsdienstgebruikers van PSP's die rekeningen beheren.

Na overleg met bepaalde spelers op de markt heeft de FPE ervoor gekozen geen specifieke interface in te voeren en stelt zij voor dat derden die gebruik wensen te maken van de interface die door haar klanten wordt gebruikt, de in de onderstaande link opgenomen bedieningsinstructies voegen bij de toegangsverzoeken (API-oproepen of web scraping) die zij namens de gebruikers van de Nickel-klanten zullen moeten doen.

Bewerking: Naar aanleiding van toegangsproblemen die door onze teams zijn vastgesteld, is sinds 17/05/2022 een nieuwe procedure beschikbaar en zal op 15/06/2022 van API v1 naar API v2 worden overgeschakeld.

Hoe werkt het?

Sécurité Nickel

Technische beschrijving

Header Description
tpp-signature-timestamp Actual timestamp (ISO 8601 format)
tpp-etsi-authorization-number TPP identification (following ETSI TS 119 49 specification)
digest POST only. Digest algorithm (at least SHA256)
signature

Format : keyId="",algorithm="",headers="",signature=”” With :

       - keyId URL of certificate
       - algorithm algorithm used (at least RSA-SHA256)
       - headers list of headers signed
       - signature signature result itself

PSU-IP-Address Customer (end user) IP Address
PSU-User-Agent Customer (end user) User-Agent (raw format)

Als u een licentie hebt en toegang wenst tot de klantgegevens van Nickel door in te loggen via deze header:  vul dit formulier in ou contacteer ons !

Nuttige links

dienstverlener voor informatie over de rekeningen, dienstverlener die betalingen initieert en aanbieders van betalingsdiensten die betaalmiddelen uitgeven gerelateerd aan een kaart